Ter overname: Bedrijfsexploitatie de Green Food Truck