Strandpaviljoen aan het stadsstrand van Harderwijk