Restaurant op unieke locatie bij havengebied Van Ewijcksluis