Ter overname aangeboden het vastgoed en de bedrijfsexploitatie van restaurant De 80.