DISCRETE ADVERTENTIE!! Ter overname horeca-exploitatie inclusief erfpachtrecht plus registergoed en aanhorigheden.