Ter overname aangeboden de in het object gelegen bedrijfsinventaris / huurdersbelang