Ter overname aangeboden : Messar gevestgd in het Timmerhuis te Rotterdam