Voormalige vergunningsvrije locatie Subway, gevestigd aan de Groene Hilledijk 188 te Rotterdam.