TER OVERNAME AANGEBODEN: Vergunningsvrije exploitatie Elprince, gevestigd aan de Groene Hilledijk 188 te Rotterdam