TER OVERNAME AANGEBODEN VERGUNNINGSVRIJE LOCATIE MET CATEGORIE 0.1: &Tea Yucha, gevestigd aan de Oppert 294, 3011 HV te Rotterdam.