Restaurant, gelegen Laan van Meerdervoort 13 A Den Haag, nabij het Vredespaleis