ID 2079 Lunchroom in de Weissenbruchstraat, Benoordenhout